Eureka

Projekt
EUREKA E! 4102 MEDHIAL

"The Use of Advanced Medium and High Alloyed Steels in Hydroelectric Industry and Steam-Based Power Industries"

Inicjator i główny koordynator projektu: PILSEN STEEL

Wykonawca: międzynarodowe konsorcjum

  • Czechy - Pilsen Steel s.r.o. - Pilzno
  • Czechy - Comtes FHT s.r.o. - Pilzno
  • Polska - Instytut Odlewnictwa - Kraków
  • Słowacja - STU Bratislava - MTF Trnava

Lider w Polsce: Instytut Odlewnictwa

Instytut Odlewnictwa - logo

Zadanie realizowane w Polsce przez Instytut Odlewnictwa:
"Uruchomienie produkcji odlewów ze stopów żelaza, przeznaczonych do pracy w szczególnie trudnych warunkach zużycia ściernego i korozyjnego, zastępujących konstrukcje kute i spawane"

Obrazek


Kierownik Zespołu: dr inż. Zenon Pirowski
Instytut Odlewnictwa
Zakład Stopów Żelaza
tel.: (12) 26-18-518
e-mail: pirowski@iod.krakow.pl


Kliknij aby zobaczyć prezentację w pełnym oknie


Jednostki współpracujące:

Loga

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
www.pimr.poznan.pl

Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
www.imp.edu.pl


Odlewnie i Zakłady konstruujące i eksploatujące opracowywane elementy

IOd

Instytut Odlewnictwa w Krakowie